הרצאה לנשים בנושא ניהול משברים בחיים האישיים - "מכה קלה בכנף"