החזון


החזון שלי

הקמתי את החברה כדי לתת מענה מקצועי -עסקי למנהלים בחינוך, אנשי חינוך ומורים .
אני חיה את עולם החינוך מזה עשרים שנה גם בתחום הפורמלי וגם בבלתי פורמלי ובמגוון תפקידי חינוך, ריכוז וניהול.
אני רואה את העשייה של אנשי החינוך כאחד המרכיבים המשמעותיים של החוסן הלאומי.
אנשי החינוך בונים הלכה למעשה את הדורות הבאים המתחנכים במדינת ישראל ולאורך כל השנים נשחקה היוקרה של תפקידי החינוך
וביחד עם היוקרה נשחק גם השכר אל מול ההשקעה הנדרשת.
אני רואה לנגד עיניי את טובתם של אנשי החינוך בראש ובראשונה ובדאגה לרווחתם כדי שיוכלו להיות פנויים להיות במיטבם עבור בני הנוער.

ליווי אסטרטגי למנהלים בתחום החינוך משמעותי בעיניי כי רק כשמנהל פנוי מרעשים סביבתיים יוכל לדאוג לחזון הארגון ולרווחת העובדים.

מבחינת מורים שמתכננים שינוי מקצועי או הגדלת הכנסה - כמו שמתכננים מערכי שיעור, פעילויות חברתיות ותכנית ארבע או שש שנתית כך אני מאמינה שאנשי חינוך יכולים לנהל את חייהם המקצועיים באופן עצמאי, מעבר לעבודתם כשכירים ובהשקעה מינימלית ביותר משום שהקמת העסק תישען על הידע, הנכסים והניסיון שנצבר לאורך שנים .

אנו נפרוט את התכנית צעד אחר צעד בדרך לעצמאות כלכלית - ניתן להקים עסק במקביל לעבודה כשכירים ולאלו שיהיו מעוניינים ללכת צעד נוסף אלווה אתכם במעבר משכיר לעצמאי.

לשיחה איתי לחץ כאן החזון